Billigere fjernvarme er skidt for samfundsøkonomien

Grøn Gas Danmark er bekymrede for udsigten billigere brændsler til fjernvarmeselskaberne.
Grøn Gas Danmark bekymret for udsigten til billigere brændsler til fjernvarmeselskaberne.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Grøn Gas Danmark advarer nu om, at samfundsøkonomien kan komme til at lide, hvis landets fjernvarmeselskaber får adgang til billigere, afgiftsfri brændsel. Samtidig kan det betyde skrotning af velfungerende teknologi før tid.

 "Grunden til, at fjernvarmen bliver billigere, er, at selskaberne som alternativ til naturgas med høje afgifter anvender brændsler uden afgifter. Og så er det jo ikke stor kunst at sænke priserne. Problemet er, at gasmotorerne fungerer fint, og at det svarer til at smide penge ud af vinduet at skrotte dem før tid," lyder det fra Susanne Juhl, direktør i HMN Naturgas og talsperson i Grøn Gas Danmark.


Positiv samfundsøkonomi i varmeprojekter

Ifølge Susanne Juhl, vil energiudspillets forslag om at frigøre fjernvarmesektoren fra bindingen til naturgas og kravet om at samproducere el og varme ganske vist føre til billigere fjernvarmepriser, men på den lange bane vil det ikke gavne samfundsøkonomien, påpeger hun. Overfor Altinget afviser hun, at kritikken blot kommer som et forsvar af gasselskabernes egen teknologi. Her siger Susanne Juhl, "at naturgas ikke er blevet erstattet med ret meget andet end træflis. Og den større visdom i den transformation er der andre end mig, der bestrider. Det her er ikke bare et branchesynspunkt."

Susanne Juhl,mener desuden,at varmeprojekter i dag, skal påvise en positiv samfundsøkonomi for at kunne gennemføres. Det er yderst vigtigt, at holde fast i det princip, ellers risikerer vi med stor sandsynlighed at få gennemført konverteringsprojekter, som nok er billigere for den enkelte fjernvarmekunde, men hvor det er naboen og alle andre, der betaler.

 

Tilpasning af afgifter

Ifølge Grøn Gas Danmark bør der, hvis der holdes fast i det samfundsøkonomiske rationale, også være en afgiftsmæssig tilpasning over hele linjen – også for gassen. Det vil kunne bevare en passende del af den decentrale gasfyrede kraftvarme, som er den samfundsøkonomisk billigste og mest fleksible måde at balancere elsystemet på.

”Forsyningssikkerhedsmæssigt er der – hvad enten fjernvarmen skal laves af biomasse eller el – behov for at kunne dække de perioder, hvor vind og sol ikke kan opfylde elbehovet. Det kan fjernvarmeværker med varmepumpe eller biomassekedel ikke levere. Der er med andre ord behov for back up-kapacitet. Den back up får samfundet ikke billigere eller mere fleksibelt end med de gasmotorer, der allerede er etableret på danske fjernvarmeværker,” siger adm. direktør i Dansk Gas Distribution Carsten Jensen på vegne af Grøn Gas Danmark.