Bigadan overtager Ørsteds andel af biogasanlæg i Kalundborg

Bigadan overtager Ørsteds andel af biogasanlæg i Kalundborg
Ørsted har afhændet Kalundborg Biogasanlæg til Bigadan. Foto: Ørsted
Med overdragelsen bliver Bigadan eneejer af anlægget.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Bigadan og Ørsted har netop indgået en aftale, som indebærer, at Bigadan overtager Ørsteds ejerandel på 40 procent af biogasanlægget Kalundborg Bioenergi. Bigadan bliver dermed eneejer af Kalundborg Bioenergi og vil fortsat stå for driften af anlægget.

”Vi har haft et fortrinligt samarbejde med Ørsted i forbindelse med flere biogasprojekter. Det gælder ikke mindst det store, fællesejede biogasanlæg i Kalundborg, som vi sammen har udviklet. Vi beklager, men respekterer Ørsteds beslutning om at trække sig ud af biogas. Samtidig er vi dog glade for, at vi med overtagelsen af Ørsteds aktiepost i Kalundborg Bioenergi har skabt ro omkring den fremtidige drift og ejerskab, til gavn for vore medarbejdere og samarbejdspartner,” siger Karsten Buchhave, administrerende direktør i Bigadan. 

Ørsted har besluttet, at produktion af biogas ikke skal være en del af selskabets strategi fremadrettet, da selskabet ser bedre vækstmuligheder inden for vind og sol. 

”Kalundborg Bioenergi er et rigtig godt eksempel på symbiose-tankegangen i Kalundborg, og derfor har vi også været med i projektet fra begyndelsen. Biogas er en vigtig brik i den grønne omstilling, men vi bliver nødt til at prioritere, hvilke områder, vi skal investere i. Og da det ikke bliver produktion af biogas, giver det god mening, at Bigadan overtager vores ejerandel i Kalundborg Bioenergi,” siger Martin Barlebo, kommunikationschef i Ørsted.

Flere anlæg med i aftalen

Aftalen mellem Bigadan og Ørsted omfatter også Ørsteds to opgraderingsanlæg i henholdsvis Fredericia og Horsens, som opgraderer biogas til bionaturgas. Opgraderingsanlægget i Horsens er tilknyttet Horsens Biogas, som i forvejen ejes og drives af Bigadan. Opgraderingsanlægget i Fredericia er tilknyttet Fredericia Spildevand. 

Aftalen mellem Ørsted og Bigadan er betinget af myndighedernes godkendelse, og handlen forventes endelig gennemført i tredje kvartal 2019.