Avanceret brintfabrik indviet 

Et af Europas mest avancerede brintanlæg er blevet indviet i Hobro.
Borgmester for Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen, klippede snoren ved indvielsen af HyBalance-brintanlægget i Hobro. I indvielsen deltog blandt andre partnere fra Air Liquide og Hydrogenics samt EU’s FCHJU, som har støttet projektet med 8 mio Euro.
Et af Europas mest avancerede brintanlæg er blevet indviet i Hobro.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Mandag blev et avanceret brintanlæg i Hobro præsenteret for offentligheden og indviet.

Projektet - som hedder HyBalance – viser, hvordan man i form af brint kan lagre energi og flytte den over i transportsektoren. Projektet skal validere dynamisk PEM elektrolyse (Proton Exchange Membrane) og demonstrere dette på megawatt-niveau (1,2 MW) i et egentligt industrimiljø, hvor man producerer omkring 500 kg brint om dagen. HyBalance projektet skal demonstrere de mange anvendelsesmuligheder, der ligger inden for Power-to-Hydrogen teknologier - herunder hvordan brint, produceret på basis af vedvarende kilder, kan afsættes på højværdimarkeder som industri og transport. Projektet vil bidrage til at afdække forretningsmodeller til det formål.

"Brint rummer et meget stort potentiale i forhold til omstillingen af energisystemet. Hos Air Liquide er vi stolte af at være en del af HyBalance-projektet. Projektet bidrager også til Air Liquide Gruppens commitment i forhold til at udvikle teknologiske løsninger, der leder hen mod mindre udledning af drivhusgasser - med henblik på at bekæmpe klimaforandringerne," siger Francois Darchis, Senior Vice President og medlem af Air Liquide Gruppens Executiv Committee, Supervising innovation.


Brint rummer et stort potentiale i fremtidens energisystemer
 

EU har forpligtet sig på en langsigtet klimapolitik, der prioriterer en stabil og uafhængig energiforsyning, baseret på ikke-fossile energikilder. Når andelen af vedvarende energi i forsyningen som led heri stiger, bliver det afgørende, at man kan lagre den vedvarende energi og anvende den i sektorer, som hidtil har været afhængige af fossile brændstoffer, herunder transportsektoren. Brint betragtes som en af nøglerne til at løse den udfordring.

"HyBalance er et historisk projekt for FCH JU, fordi det er frontløberen for vore store elektrolyse demonstrationsprojekter og det første til at nå Megawatt-niveau. Projektet adresserer to af FCH JU’s vigtigste mål: at øge effektiviteten i grøn produktion af brint og at vise brintens potentiale i forhold til lagring af energi og integration heraf i energisystemet, siger Bart Biebuyck, CEO for Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking.

 

Danmark udvalgt


Produktionen af brint sker gennem elektrolyse af vand. Derved bliver det muligt at lagre vindmøllestrøm. Brintproduktionen vil bidrage til at balancere el-nettet, hvilket er væsentligt for at sikre stabil spænding i nettet. Brinten leveres til kunder i industrielle virksomheder såvel som til de fem brinttankstationer i Danmark, som drives af Copenhagen Hydrogen Network (CHN), der er et datterselskab under Air Liquide.

Danmark er et foregangsland inden for integration af vedvarende kilder i energisystemet, hvor mere end 40% af strømmen kommer fra vindmøller.

Projektets budget er på 15 mio. €. Projektet har modtaget støtte på 8 mio. Euro fra EU’s Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking og 2,6 mio. Euro fra det danske EUDP program.

I 2012 indgik et bredt flertal i Folketinget en af Europas mest ambitiøse energiaftaler, som i 2018 er blevet afløst af en ny aftale, der stiler mod i 2030 at dække danskernes elforbrug 100% gennem vedvarende kilder samt i 2050 at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler gennem brug af forskellige vedvarende energikilder.

Disse forhold gør Danmark til et oplagt sted at demonstrere Power-to-Hydrogen konceptet.