Audi vælger biogas fra Danmark

Gasbil fra Audi
Audis gasbiler skal køre på dansk biogas. Det har Nature Energy og Audi indgået en aftale om.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Energikoncernen Nature Energy har indgået en aftale med Audi om at erstatte naturgassen i Audis gasbiler i Europa med dansk biogas. Det skriver Nature Energy i en pressemeddelelse.

Blåstempling af biogas
Aftalen der er indgået med den tyske bilgigant betyder, at der skal leveres grønne biogas-certifikater til ca. 10.000 Audi’er i hele Europa.

"Vi er utrolig stolte over, at vi har indgået en aftale med en af verdens største bilproducenter. Det er en blåstempling af det strategiskifte, vi igangsatte i 2012, hvor vi begyndte at bygge biogasanlæg i stor skala. I dag driver vi fire store anlæg, er ved at bygge tre nye og har planer om 10 anlæg mere i fremtiden," udtaler adm.dir. Ole Hvelplund, Nature Energy i en pressemedelelse.

Nature Energy producerer biogas baseret på affald og gylle. Det betyder, at biogassen er 2. generation biobrændsel, som ikke benytter fødevarer som råmateriele. Det gør, at CO2-reduktionen er stor – faktisk mere end 100 pct. fordi biogas forhindrer metanudslip i landbruget og samtidig fortrænger fossil olie og benzin, når det bruges i bilen. Det er en af årsagerne til, at Audi har valgt at købe deres biogas hos Nature Energy.

Flere gasbiler på de europæiske veje
I Danmark anvender en række kommuner biogas til deres bybusser, renovationsbiler og biler i hjemmeplejen. Kommuner som Fredericia, Skive og København har de seneste år valgt at udskifte diesel- og benzindrevne køretøjer med biogasdrevne. Samme tendens ses i resten af Europa, hvor der i dag er mere end 2 mio. gasdrevne køretøjer på vejene.

Fordelen ved gasbiler er den lange rækkevidde, der for de fleste elbiler stadig er et problem, og Audi lancerer således først en elbil med lang rækkevidde til næste år.

Krav fra EU betyder, at Danmark i perioden 2020-2030 skal reducere sine CO2-udledninger i bl.a. transportsektoren med 39 procent i forhold til niveauet i 2005.


Fakta

  • Nature Energy omdanner hvert år 140.000 ton madaffald og 1 mio. ton gylle til CO2-neutral biogas. Samlet set producerer Nature Energy 45 mio. m3 biogas, og er dermed Danmarks største producent.
  • Den samlede produktion af biogas i Danmark var i 2016 på 191 mio. m3.
  • Aftalen med aftalen Audi løber fra 2017 til 2019.