Årets Gaskonference 2019 var en succes

Årets Gaskonference 2019 var en succes
Paneldebat med deltagelse af Lars Aagaard, Dansk Energi,Thomas Egebo, Energinet, Marie Münster, DTU og Troels Ranis, DI Energi. Foto: Matilde Fenger Flindt.
136 deltagere blev klogere på gassens rolle i et energisamfund.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Der var både debat og masser af spændende indlæg, da Årets Gaskonference fandt sted i går på Scandic Sydhavnen i København.

14 indlæg blev der ialt holdt for de 136 fremmødte.
En knap to timer lang paneldebat med deltagelse af Thomas Egebo, CEO, Energinet, Troels Ranis, underdirektør og branchedirektør, DI Energi, Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi og Marie Münster, professor MSO, DTU, affødte både spørgsmål og skarpe kommentarer fra salen.

Gassens rolle i et energisamfund blev i det hele taget belyst fra rigtig mange forskellige vinkler - både fra den finansielle, teknologiske og politiske.

Dansk Gas Forenings bestyrelse har besluttet, at Årets Gaskonference fremover skal finde sted i januar, og næste Årets Gaskonference bliver forventeligt den 28. januar 2021.