233 millioner til mere klimavenlige og effektive energiløsninger

233 millioner til mere klimavenlige og effektive energiløsninger  fra EUDP
EUDP har sat navn på 46 projekter, der får støtte.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

En robot, der kan reparere vingerne på havvindmøller, og klimavenlig ammoniak. Det er to af de projekter, der nu får støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) i forbindelse med den anden ansøgningsrunde i 2018. EUDP støtter hvert år projekter, der kan gøre vores energiløsninger mere klimavenlige og effektive.

”Regeringen har stort fokus på udviklingen af fremtidens energiteknologier, som skal være med til at sikre den grønne omstilling af vores energisektor og gøre Danmark til et lavemissionssamfund i 2050. Med de 233 mio. kr. fra EUDP, der nu er uddelt til i alt 46 projekter, bidrager vi helt konkret til at fremme den grønne omstilling, samtidig med at vi styrker vores position som grønt foregangsland og bidrager til yderligere vækst og arbejdspladser i energisektoren,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.
I alt har 104 projekter søgt om støtte i denne runde, og 46 af dem har nu fået støttekroner.


Støtte til robotter og klimavenlig ammoniak


Skader på offshore vindmøllevinger er et stigende problem i branchen, der medfører øgede vedligeholdelsesomkostninger. Vingeforkanten på en offshore vindmølle holder typisk 3 år, inden den skal repareres. Reparationer på vindmøllervinger udføres i dag af specialuddannede rebteknikere, der hænger i tovværk langs vingen og/eller står på svævende platforme. Reparationen kan derfor i dag kun ske under meget gode vejrforhold.
Rope Robotics har opfundet og patenteret verdens første robot til at udføre alle faser af vedligehold og reparation af vindmøllevinger. Robotten forventes at kunne nedbringe både reparationstiden og prisen på vingereparationer.

Af øvrige projekter kan nævnes en ny og klimavenlig produktion af ammoniak. Projektet skal bl.a. teste ammoniakkens evne som brændstof og som medie til energilagring, så afhængigheden af fossile brændsler mindskes. Projektet ledes af bl.a. Haldor Topsøe, der er verdensførende inden for elektrolyse.
 
”For hver støttekrone til de gode energiteknologiske ideer, vi har her i Danmark, øger vi i gennemsnit eksporten med to kroner.  EUDP spiller derfor en central rolle for dansk eksport af fremtidens energiløsninger. Jeg er meget tilfreds med, at vi med energiaftalen sikrer, at EUDP-midlerne forhøjes og fastholdes på et højt niveau i de kommende år,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

EUDP skal i 2019 uddele i alt mere end. 430 mio. kr. Første ansøgningsrunde til EUDP i 2019 har frist 1. marts.


Her er listen over de projekter, som har fået mindst ti millioner kroner i støtte

Den først nævnte virksomhed eller organisation er hovedansøger, mens de andre er medansøgere: 

1. DTU sammen med blandt andet Danfoss. 19,2 millioner kroner. 

   * Projektet skal udvikle og demonstrere en avanceret dansk batterilagerløsning på Bornholm.

2. NGF Nature Energy Biogas sammen med blandt andet DTU og SDU. 16,6 millioner kroner. 

   * Målet er at udvikle et anlæg, der kan konvertere el til en energiform, som kan lagres i naturgasnettet.

3. Rope Robotics sammen med Siemens Gamesa. 16,1 millioner kroner.

   * Projektet skal at udvikle en robot, der kan bruges til at reparere vinger på havvindmøller. 

4. Haldor Topsøe sammen med blandt andet Aarhus Universitet, DTU, Vestas og Ørsted. 16 millioner kroner. 

   * Projektet skal udvikle en ny proces til fremstilling af klimavenlig ammoniak. Det skal testes, om ammoniak kan bruges som brændstof og til energilagring.

5. Greenhydrogen sammen med blandt andet Aalborg Universitet. 15,4 millioner kroner. 

   * Formålet er at udvikle et anlæg, der kan producere grøn metanol (træsprit), som kan blandes i benzin. 

6. Rambøll sammen med blandt andre SDU. 15 millioner kroner. 

   * Projektet skal reducere vægten og prisen på gitterfundamenter til havvindmøller ved at bruge et nyskabende design. 

7. Bladena sammen med blandt andet Vestas og Ørsted. 14,8 millioner kroner. 

   * Projektet skal blandt andet udvikle et værktøj, der kan opdage skader på vindmøller, før de bliver for store. Det skal sikre, at vindmøllerne ikke   

    er nede i for lang tid, når de går i stykker. 

8. Nel Hydrogen sammen med blandt andet Teknologisk Institut. 13,6 millioner kroner. 

   * Projektets formål er at udvikle verdens største brintkompressor, der har en fordoblet levetid og lavere omkostninger. Den skal kunne fylde, hvad
     der svarer til 400 brintbiller eller 25-50 brintbusser per dag. 

9. Aalborg Universitet sammen med blandt andet Vestas og Siemens Gamesa. 10,2 millioner kroner. 

   * Projektet skal forbedre pålideligheden og levetiden på vindmøller - blandt andet ved at se på slitage.

 

Fakta


EUDP støtter hvert år udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der bidrager til at gøre Danmark mere energieffektiv og uafhængig af fossile brændsler i 2050 og samtidig skaber vækst og arbejdspladser.

EUDP giver tilsagn om støtte på 233,6mio. kroner i denne ansøgningsrunde til projekter inden for udvikling og demonstration af energiteknologi.

Tilskuddene gives til projekter inden for teknologiområder som blandt andet vindkraft, solenergi og energieffektivitet
Projektejerne bidrager selv med 147 mio. kr. til projekterne.

Der var søgt støtte for i alt 592,3 mio. kr. i denne ansøgningsrunde.