Redaktion

Dansk Gas Forening har nedsat et redaktionsudvalg, som varetager de opgaver, der er forbundet med planlægning og indhentning af det redaktionelle stof. 

 

Redaktionsudvalg

 • Arne Hosbond, Sikkerhedsstyrelsen, arh@sik.dk
 • Asger Myken, Ørsted, asgmy@orsted.dk 
 • Bjarne Nyborg Larsen, Qgas Bjarnenyborglarsen@gmail.com
 • Carsten Cederqvist, Weishaupt, c.cederqvist@weishaupt.biz
 • Carsten Rudmose, HMN Naturgas, car@naturgas.dk
 • Dorte G. Kristiansen, Energinet, dgk@energinet.dk
 • Jannik Brokær Lund, Kosan Gas A/S, jannik.b.lund@kosangas.dk
 • Jan K. Jensen (formand), DGC, jkj@dgc.dk
 • Lena Løwe Sørensen, DGD, lenls@danskgasdistribution.dk
 • Søren Schmidt Thomsen, Energi Fyn, sst@energifyn.dk
   

Redaktion

 • Matilde Fenger Flindt, redaktør, maf@dgc.dk

Layout

 • Eva Terkelsen, layouter, ete@dgc.dk

Annoncesalg

 • Niels Hass, Rosendahls Mediaservice, nh@rosendahls.dk