Nature energy er blevet solgt

Nature energy sælger kommercielle aktiviteter og godkender salg af gasinfrastruktur
Foto: NGF Nature Energy
Det nye ejerskab baner vejen for at bygge 10 nye biogasanlæg.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Kort inden jul blev de kommercielle aktiviteter af energikoncernen, Nature Energy, solgt til et konsortium, der blandet andet består af den London-baserede investor Pioneer Point Partners. Det nye ejerskab er klar til at realisere Nature Energys vækststrategi. Samtidig har de fynske ejerkommuner godkendt et salg af gasinfrastrukturen til det statslige selskab Energinet.dk:

"Det er unikt, at de 8 fynske kommuner er lykkedes med at skabe den situation vi i dag står i. For 10 år siden var Nature Energy et selskab med røde tal på bundlinjen og en mørk fremtid, men de fynske kommuner så lyset i den grønne omstilling. Nu overleverer vi depechen til et nyt ejerskab, som er klar til at investere i næste kapitel af Nature Energys vækststrategi," siger Jens Otto Dalhøj, bestyrelsesformand i Nature Energy.

Med det nye ejerskab får virksomheden tilført ny kapital og kan realisere sin plan om at bygge op til 10 nye biogasanlæg i Danmark. Det kan skabe op til 1.300 blivende arbejdspladser. Salget åbner samtidig op for et dansk eksporteventyr i biogassektoren.

Grøn investering

De seneste 5 år har Nature Energy investeret mere end 1 milliard kr. i en grøn omstilling af gasnettet. Det er netop den udvikling, som det nye ejerskab ser en lys fremtid i og ønsker at accelererer med yderligere investeringer

Nature Energy producerer den grønne gas, biogas, ved at bruge husdyrgødning, madaffald og andre affaldsprodukter. Dermed reduceres udledningen af klimaskadelige gasser samtidig med at den fossile naturgas fortrænges.

Det er netop Nature Energys kompetencer inden for produktion af grøn gas, som har fået internationale investorer til at investerer i virksomheden:

"Vi vurderer hvert år mere end 200 investeringsmuligheder inden for grøn energi på tværs af Europa, og når vi ser på Nature Energy, så ser vi en virksomhed, der ud fra Odense kan udvikle sig til at blive et nyt Vestas inden for produktionen af grøn gas til gasnettet. Samtidig er det tydeligt, at Nature Energy har skabt et stærkt koncept, som over tid kan få omkostningerne til at producere den grønne gas til at falde, siger Sam Abboud," partner i Pioneer Point Partners.

Op til 1300 nye  arbejdspladser i hele Danmark

En analyse udarbejdet af Damvad Analytics viser, at Nature Energys plan om at etablere yderligere 10 biogasanlæg kan skabe op til 2.300 job i byggefasen og op til 1.300 blivende job fordelt over hele Danmark. Størstedelen af de blivende job, der er knyttet til etableringen af biogasanlæggene, vil være job hos underleverandører, der levere input til biogasproduktionen.

En stor del af de job der er knyttet til byggeriet af biogasanlæggene vil være inden for metalindustrien, maskinindustrien og i bygge- og anlægssektoren.

Udsigt til lavere gaspriser

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om, at staten køber gasnettet, og samler ejerskabet i ét statsligt selskab. Det skal bidrage til at realisere et effektiviseringspotentiale til gavn for de danske gasforbrugere.

"Med vores beslutning om at sælge gasinfrastrukturen til staten er der i dag taget et vigtigt skridt i retning af at høste et effektiviseringspotentiale på 100 mio. kr. i gassektoren. Den effektivisering vil komme de fynske gasforbrugere til gode," siger Søren Steen Andersen, Borgmester i Assens Kommune.

Beslutningen om at sætte gang i en salgsproces af Nature Energy blev i taget i 2015, og brede flertal i samtlige 8 ejerkommuner har stemt for at sælge henholdsvis gasnettet til staten og de to kommercielle selskaber til konsortiet bestående af blandt andre Pioneer Point Partners.

Der forestår fortsat en række formelle godkendelser, herunder en godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, før salget af både de kommercielle dele af Nature Energy samt gasinfrastrukturen, er gennemført

Fakta om Nature Energy:

Nature Energy blev etableret i 1979 under navnet Naturgas Fyn. Dengang var virksomhedens opgave at etablere et gasnet på Fyn og sælge naturgas til de fynske gaskunder.
I 2012 muliggjorde energiforliget at der kunne distribueres biogas i gasnettet. På den baggrund igangsatte Nature Energy sin grønne vækststrategi og virksomheden er i dag Danmarks største producent af grøn gas til gasnettet.

Nature Energy har indtil den 22. december 2017 været ejet af 8 fynske kommuner. Med salget opdeles virksomheden, således at infrastrukturen sælges til staten og de to kommercielle selskab sælges til et konsortium bestående af blandt andre Pioneer Point Partners.
Selskabet vil fortsat have hovedsæde i Odense.