Hybridvarme.nu er gået i luften

Den nye hjemmeside hybridvarme.nu er gået i luften
Boligejere kan finde viden på på ny hjemmeside.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

På den nye hjemmeside hybridvarme.nu kan boligejere med interesse for effektiv og miljøvenlig energiforsyning, og som står for at skulle udskifte deres gasfyr, finde nyttig information.

Gas og el skal spille sammen

Hybridvarme er en kombination af et gasfyr og en luft til vand-varmepumpe. Når vinden blæser, sørger varmepumpen for både opvarmning af boligen og det varme vand. Gasfyret supplerer og er med til at sikre temperaturen på det varme vand (10-20 % af året).

Hybridvarme er en miljø- og klimavenlig energiform, der udnytter den grønne vindstrøm sammen med gassen, på sigt biogassen. En energiform, der rækker længere ud i fremtiden end opvarmning baseret alene på én energikilde. Boligejere kan desuden opnå lavere energiforbrug og i nogle tilfælde skære helt op til 50 % af deres energiregning.

 

Flere skal vælge hybridvarme

Energistyrelsen, energibranchen, producenter og erfarne installatører samarbejder om at udbrede kendskabet til hybridvarme, så flere vælger at investere i hybridvarmeløsninger til deres bolig. Dansk Gasteknisk Center har udviklet Hybridvarme.nu i samarbejde med leverandører af hybridvarmeanlæg og gasselskaberne.