HMN maner rygterne om gassens død i jorden

En dugfrisk rapport fra Ea Energianalyse spår, at der om 80 år vil være op mod 350.000 gasforbrugere.
Rapport fra Ea Energianalyse forventer op mod 350.000 gaskunder om 80 år.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

I hele resten af dette århundrede vil gas fortsat være en meget væsentlig faktor i opvarmningen af danske hjem. I dag er der godt 400.000 gasforbrugere i Danmark – de fleste private hjem - som fyrer med naturgas. Det er svært at spå, men i år 2100 vil der ifølge en ny rapport fra det velrenommerede konsulentfirma Ea Energianalyse stadig være mellem 250.000 og 350.000 gasforbrugere. Rygterne om gasopvarmningens død er ikke bare overdrevne, men decideret forkerte.

”Eksperterne har regnet på ikke mindre end 144 scenarier for, hvordan tingene kan udvikle sig. Knap 80 procent af scenarierne viser, at der fortsat vil være mellem en kvart million og 350.000 gasforbrugere om 80 år. Det er et tydeligt signal om, at gassen også er en af fremtidens energiformer,” siger Susanne Juhl, administrerende direktør i HMN Naturgas.

Hybridvarmepumperne vinder indpas

At der fortsat vil være mange tusinde gaskunder skyldes, at en stor del af disse med tiden vælger en hybridvarmepumpe som opvarmningsform. Med hybridvarmepumper menes en kombination af en eldreven varmepumpe og en gaskedel. Varmepumpen kører på el, når elprisen er lav og på gas når elprisen er høj. Analyser peger på, at hybridvarmepumperne vil være økonomisk attraktivt alternativ til både traditionelle gasfyr og rent eldrevne varmepumper.

De nye tal er godt nyt for den grønne omstilling, som bliver billigere, hvis gasforbrugerne forbliver gasforbrugere – også selv om de kommer til at bruge langt mindre gas end i dag.

”Det er en klar fordel for samfundet, at vi udnytter den eksisterende infrastruktur bedst muligt. Gasnettet er fuldt betalt om få år og har en teknisk levetid, der rækker mange, mange årtier frem. En anden meget klar fordel er, at de mange gasforbrugere ved fortsat at være koblet på gassystemet med hybridvarmepumper kan være med til at balancere elsystemet, når det kniber for vindmøllerne at følge med forbruget,” forklarer Susanne Juhl.

Varmeregningen bliver billigere for gaskunder i fremtiden

Potentielt kan samme mekanisme betyde, at også gasforbrugerne kan se frem til en lavere varmeregning, fordi intelligent styring sørger for at bruge den energi, der er billigst. Gaskunderne kan desuden se frem til en stadig lavere gas-tarif, også selv om det samlede antal gasinstallationer falder. En husholdning forventes i år 2100 at skulle betale ca. 700-1200 kr./år, hvilket er meget mindre end det nuværende niveau på ca. 1900 kr./år.

I disse år finder den grønne, CO2-neutrale biogas i stor stil ind i det danske gassystem, og den grønne gas forventes at kunne dække hele det danske gasforbrug inden for en overskuelig årrække.

”Ved at benytte den grønne gas i hybridvarmepumper, får vi den største værdi ud af gassen, fordi vi bruger den, når samfundet har mest brug for det,” slutter Susanne Juhl.

 

Se rapporten fra Ea Energianalyse