182 millioner til klimavenlige energiløsninger

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har tilført i alt 182 millioner kroner i støttemidler til 31 forskellige projekter.
EUDP har sat navn på de 31 projekter, der får støtte.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har i denne omgang tildelt midler til alt fra demonstration af en bæredygtig produktion af metanol fra biogas til solenergi i bykvarterer og flydende brint til skibsfart.

Programmet har tilført i alt 182 millioner kroner i støttemidler til 31 forskellige projekter. Projekterne er blevet udvalgt ved årets 1. uddelingsrunde.

 

Glæde over støtte til projekter med perspektiv

EUDP’s bestyrelsesformand, Thea Larsen, udtaler i en officiel meddelelse: "EUDP's bestyrelse er glad for igen at kunne give tilsagn til så mange perspektivrige energiprojekter, hvor vigtige områder som grøn omstilling i transportsektoren, lagring af vedvarende energi samt digitalisering i energisektoren og energieffektivisering er blevet støttet".

Per 1. marts i år havde EUDP modtaget i alt 87 ansøgninger om støtte. Tilsammen blev der anmodet om et beløb på 592 mio. kr. Projekterne er blandt andet blevet udvalgt ud fra deres vækst-, beskæftigelses- og eksportmuligheder.

 

Fakta

EUDP støtter hvert år udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der bidrager til at gøre Danmark mere energieffektiv og uafhængig af fossile brændsler i 2050 og samtidig skaber vækst og arbejdspladser.

 

Sådan er støttekronerne fra EUDP fordelt

  • Biomasse: 10 mio. kr. fordelt på 2 projekter
  • Brint og brændselsceller: 46 mio. kr.  fordelt på 2 projekter
  • Bølgekraft: 7 mio. kr. fordel på 2 projekter
  • Energieffektivitet: 49 mio. kr. fordelt på 8 projekter
  • Systemintegration: 27 mio. kr. fordelt på 4 projekter
  • Solenergi: 8 mio. kr. fordelt på 1 projekt
  • Vind: 16 mio. kr. fordelt på 3 projekter
  • Særpuljer: 5 mio. kr. til 1 projekt
  • Øvrige: 14 mio. kr. fordelt på 8 projekter