Annoncer

Priser og vilkår for annoncer i GASenergi kan ses i

Medieinformation 2018

Mediainfo 2018 - English version


Udgivelsesplan for Gasenergi 2018

GASenergi  Annonce deadline Udkommer     Tema
Nr. 1  16.02  21.03 Gas og grøn omstilling/gassen som en del af løsningen
Nr. 2 18.05 20.06 Gassektor under forandring
Nr. 3 06.09 03.10 Gasloven/nye tider for branchen
Nr. 4 03.11 05.12 Anvendelse af gas


Annoncesalg

Niels Hass
Rosendahls Mediaservice
nh@rosendahls.dk, tlf. +45 7610 1156