Fagbladet GASenergi

GASenergi udkommer i fire trykte udgaver som bliver sendt med med posten, mens de øvrige artikler og nyheder udkommer som  nyhedsbreve. Medlemmer af Dansk Gas Forening modtager automatisk nyhedsbreve og trykte udgaver af GASenergi. 

Hvis du ikke er medlem af Dansk Gas Forening og gerne vil modtage nyhedsbrevet, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet eller melde dig i foreningen.

Dansk Gas Forening udgiver fagbladet GASenergi. GASenergi bringer nyheder og artikler om udviklingen i gasbranchen, herunder udvinding, distribution, anvendelse og sikkerhed, samt formidler information fra bestyrelse til medlemmer. 

GASenergis læsere omfatter ledelse og ansatte i gasselskaber, forskningsinstitutter, tekniske forvaltninger, hos rådgivere, fjernvarme- og kraftvarmeværker, større industrielle gasforbrugere samt VVS-installatører, smede og gasmestre, der er beskæftiget med gas-installationer. Bladet udkom første gang i 1912 og hed dengang "Gasteknikeren".

GASenergi 1 2019
GASenergi nr. 1, februar 2019


Læs om dette og meget andet:

  • Temadag med erfaringer fra gas til transport
  • Gastekniske Dage- så er programmet klar
  • Mængden af biogas i nettet stiger fortsat  

Hent hele GASenergi som pdf 
Læs GASenergi som e-magasin

Næste nummer af GASenergi udkommer den 2. maj 2019

Hent tidligere udgaver af GASenergi