Fagbladet GASenergi

GASenergi udkommer ikke længere som trykt magasin 
Fremover vil Dansk Gas Forening kommunikere via nyheder og webartikler her på siden, nyhedsbreve og LinkedIn.

Webartikler
Vi modtager gerne artikler med relevante emner indenfor gas- og energibranchen. Du kan kontakte DGF's sekretariat på dgf@dgc.dk. Se en vejledning om at skrive artikler til foreningen.Her kan du hente GASenergi 2017-2021 som PDF-fil og E-magasin
Bladet udkom første gang i 1912 og hed dengang "Gasteknikeren". Det sidste nummer af GASenergi udkom i december 2021 efter at have udkommet i 110. årgange.

2021

GASenergi nr. 4 december 2021 - e-magasin
GASenergi nr. 4 december 2021 - pdf-samlet

Forventet ændring i gaskvaliteten fra efteråret 2022
Farvel til GASenergi
Den levende gasdetektor
Spildvarme - en rendyrket fornøjelse
Problemfrit og lærerigt skift...
Baltic Pipes kompressorer er på plads
Flydende biogas til færger og lastvogne...
Målinger under sydlige himmelstrøg
Biogas uden støtte er det eneste større alternativ...
Gasledning til Lolland-Falster - Hvad er status?
Høje gaspriser smitter også af på elpriserne i 2021
Gas i industrien - et kig i krystalkuglen
Industriens økonomiske muligheder for at bruge...

                                                                    

GASenergi nr. 3 oktober 2021 - e-magasin
GASenergi nr. 3 oktober 2021 - pdf-samlet

Alle artikler fra GASenergi nr. 3 oktober 2021:

Både bredde og dybde på Grønne Gasdage
To stærke kræfter bag projektet Grøn Gas Lolland Falster fik Gasprisen
Grøn biogas kan blive afgørende for udviklingen af dansk Power-to-X
Testcenter for brint får betydning for omstilling til brint og Power-to-X
Vi jagter den flydende grønne gas
Skal vi bruge rør til transport af brint til Tyskland?
Små mus forsinker stor gasrørledning
Brint- og PtX-succes kræver fokus på eksport og gasinfrastruktur
Power-to-X er afgørende for den grønne omstilling
Skal CO2 fra biogas bruges til Power-to-X eller lagres i Nordsøen?
Gaslovgivning kan også rumme brint og andre nye gastyper
Greenlab accelerer brintproduktionen og og Power-to-X i Danmark med det intelligente SymbiosisNet
Biogas - det er kommet for at blive!

                                                                    

GASenergi nr. 2 juni 2021 - e-magasin
GASenergi nr. 2 juni 2021 - pdf-samlet

Alle artikler fra GASenergi nr. 2 juni 2021:

Der er kunder til gassen
Dansker i front for grøn omstilling af de europæiske gassystemer
Årets virtuelle Gaskonference 2021
Grøn gas får Danmark til at nå klimamål hurtigere end...
Aalborg Portland skifter fra Kul til gas
Fremtidens gassystem under LUP
Danskernes husholdningsaffald rummer stort potentiale...
Gaskunderne tager stilling til deres fremtidige opvarmning
Danmarks første anlæg til produktion af flydende...
Baltic Pipe bliver lagt ned på Nordsøens bund

                                                                    

GASenergi nr. 1 marts 2021 - e-magasin
GASenergi nr. 1 marts 2021 - pdf-samlet

Alle artikler fra GASenergi nr. 1 marts 2021: 

Biogas i nettet tæt på fordoblet på et år
Brinten kommer - hvad bliver gassystemets rolle?
Baltic Pipe breder sig- på trods af Corona
Metantab fra det danske gassystem
Ny gasledning til Lolland-Falster
Anvisninger om udførelse af gasinstallationer
Opgraderes biogas kan produceres billigere
Biogas sikrer klimavenlig tung transport...
Gas til transport og status på området
Nye fagudvalg favner nye rammer
Vvs-virksomhed idømt bøde efter gaseksplosion
Biogasudbygningen giver markante klimaeffekter
Gasforbruget og gasforbrugerne ændrer sig

                                                                    

2020

GASenergi nr. 4 december 2020 - e-magasin
GASenergi nr. 4 december 2020 - pdf-samlet

Alle artikler fra GASenergi nr. 4 december 2020: 

Hvem bruger den danske gas,...  ( OBS; Artiklen kan også findes i e-magasin side 6, hvor kort og tabeller fra artiklen ses bedst, da de her er samlet på hver sit sideopslag)
Stor opdatering og nyt design til hjemmeside om gasbiler
Gassen er i spil
2 faktorer gør LPG til en alsidig energikilde
Nyt, stort biogasanlæg i Glansager
Test af anvendelse af brint i gasapparater
Tilslutning på bunden Nordsøen er stor som et hus
Succesfyldt seminar om grønne gasser
Rockwool skifter til biogas på sine danske fabrikker
Klimavenlig varme til danskerne og tilskud
Biogas: Efterspørgslen er stor - potentialet er større
EGIG - Statistik for gasledninger i stål

                                                                    

GASenergi nr. 3 oktober 2020 - e-magasin
GASenergi nr. 3 oktober 2020 - pdf-samlet

Alle artikler fra GASenergi nr. 3 oktober 2020: 

Ren besked om gas og sikkerhed
Nature Energy Shell indgår verdens største biogasaftale
Ny standard for oprindelsesgarantier
Godt resultat for projektet brintinjektion i gasnettet
Baltic Pipe snegler sig ind under klitterne ved Vestkysten
Evida udarbejder ny beredskabsplan for selskabet
Nyt kapitel i den store Tyra-genopbygning
Slå to fluer med et smæk - brug gashybridvarmepumper
Danmark overtager formandsposten i Marcogaz
Flydende bionaturgas til skibe og vejtransport
Samarbejde om sikker anvendelse af gas i IGU

                                                                    

GASenergi nr. 2 juli 2020 - e-magasin
GASenergi nr. 2 juli 2020 - pdf-samlet

Alle artikler fra GASenergi nr. 2 juli 2020:

Test af brinttog er gået godt
Anlægsarbejdet på Baltic Pipe er godt igang
Gasbranchen i Corona-krisen
PtX forandrer vores energisystem
Biogas til Lolland-Falster rummer stort potentiale
BioLPG har stort potentiale i den grønne omstilling
Klimaftalen og gassen
Den nye Gassikkerhedslov
Over 300 mio. kr. til grønne energiprojekter
Grøn gas og hybridløsninger kan afløse naturgas til boligopvarmning
 

                                                                    

GASenergi nr. 1 marts 2020 - e-magasin
GASenergi nr. 1 marts 2020 - pdf-samlet

Alle artikler fra GASenergi nr. 1 marts 2020:

Studiebesøg på Danmarks største fyldestation
Status på biogas i nettet
Status på biogasudbygningen hos Evida
Skrubber omdanner lunken tørreluft til millioner
Det er Rosendahls, der bringer GASenergi til live
Træ kan blive en vigtig ressource i fremtidens biogasproduktion
Nye udfordringer med rensning af biogas i Danmark
Arkæologiske undersøgelser forud for byggeriet af Baltic Pipe
80 millioner til Greenlab Skive og storstilet P2X-projekt
Måling af gaskvalitet med nyudviklet instrument
Udledning af CO2 fra gas er rekordlav
Nature Energy gør klar til at skrue op for den grønne gas
Udfordringer for gasforskningskonference

                                                                    


2019
 

GASenergi nr. 4 december 2019 - e-magasin
GASenergi nr. 4 december 2019 - pdf-samlet

Alle artikler fra GASenergi nr. 4 december 2019:

Schweiz kom først med at producere VE-metan
Årets Gaskonference var en succes
Skive Kommune investerer i energirenovering...
Power to hvad for noget...
Vagtskifte i Dansk Gas Forening
Hybridvarmepumper har smart-grid-effekt
Nyt anlæg omdanner COog brint til biometan
Hjemmesiden hybridvarme.nu gør boligejere klogere
Bygas er løsningen, når strømmen slipper op
Biogas er nøglen til grøn transport
En dag i brint- og brændselscelleteknologiens tegn
Grønt lys til Baltic Pipe
Evidas rolle i fremtidens energisystem
Samarbejde om gasanvendelse i International Gas Union (IGU)

                                                                    

GASenergi nr. 3 september 2019 - e-magasin
GASenergi nr. 3 september 2019 - pdf-samlet

Alle artikler fra GASenergi nr. 3 september 2019:

Skal der varedeklaration på grøn brint?
Baltic Pipe VVM-tilladelse og landsplandirektiv er i hus
Nordsøens energiø kan blive vejen frem for et grønt energieventyr
Frivilligt måleprogram for metantab
Tyra er midlertidigt lukket - og hvad så nu?
Vaskeægte biogasentusiast modtager gasprisen 2019
Sådan står det til med grøn gas i nettet
Ballard Power Systems vokser i Europa
Fortsat stigende interesse for Gastekniske Dage
PtX'ens ABC
Klar til at lagre vindmøllestrøm i gasnettet
Orientering fra Sikkerhedsstyrelsen

                                                                    

GASenergi nr.2 maj 2019 - e-magasin
GASenergi nr.2 maj 2019 - pdf samlet

Alle artikler fra GASenergi nr. 2 maj 2019:

850 ville høre om dræn og eksplosionsfare
Nature Energy vil ud i verden
Grøn gas i tranmissionsnettet må ikke lugte
Gasfællesskab mellem Danmark og Sverige
Hvad sker der egentlig ved sprængning af en PE-ledning?
Ny ananlyse: Store elektrolyseanlæg
Danmarks største leverandør af bionaturgas til gasnettet
Brintbranchens årsdag
I
GRC til Muscat i Oman i 2020

                                                                                       


GASenergi nr.1 februar 2019 - e-magasin
GASenergi nr.1 februar 2019 - pdf samlet

Alle artikler fra GASenergi nr. 1 februar 2019:

Bump på vejen for biogas til transport
Danmarks første privatejede biogasfyldenalæg
Udviklingen i naturgasbaseret transport i Europa
Med gassen på museum
Biogas på nettet - status
Erfaringer med gas til transport
179 gode grunde til at give vognparken et miljøboost
Sønderborgs klimavision kører på prutter
Baltic Pipe vil gavne Danmark, Polen og EU's energiunion
Sæt mere gas til de større varmepumpeløsninger

                                                                         


2018

GASenergi nr. 4 december 2018 - e-magasin
GASenergi nr 4 december 2018 - pdf samlet


Artikler enkeltvis GASenergi nr. 4, december 2018:

Nye gasteknologier matcher fjernvarmens krav
Gaskunderne bliver på nettet
Gas bliver til brus i sodavand og øl
Den dansk gasssektor i dynamisk udvikling
Årets Gaskonference: Det er gas, det er grønt
Gas og vedvarende energi på blokvarmecentraler
Nyt projekt stiller skarpt på prisen for opgradering af biogas
Hjallerup Fjernvarme har sat gang i varmepumpen
Biogassens rolle i det danske energimiks -  nu og fremover
Portræt: Et arbejdsliv med fokus på fremtidens teknologier
Digitalisering i energisektoren
Spændende perspektiver for strålevarme i stor skala
Metanpotentiale undersøges i nyt projekt

                                                                                    

GASenergi nr. 3. oktober 2018 - pdf
GASenergi nr. 3, oktober 2018 - e-magasin

                                                                                   

GASenergi nr. 2, juni 2018 - pdf
GASenergi nr. 2, juni 2018 - e-magasin

Artikel: Sikkerhedsstyrelsen informerer om den nye Gassikkerhedslov 

                                                                                        

GASenergi nr. 1, marts 2018 - pdf
GASenergi nr. 1, marts 2018 - e-magasin
                                                                                          

2017

GASenergi nr. 4 november 2017 - pdf 
GASenergi nr. 4,november 2017 -  e-magasin

Udvalgte artikler fra  GASenergi nr. 4:
Naturgas er fortsat et miljømæssigt godt valg, når boligen skal opvarmes
Baltic Pipe: ét skridt nærmere en gasrørsledning til Polen

                                                                         

GASenergi nr. 3, september 2017  - pdf
GASenergi nr. 3, september 2017 - e-magasin

Udvalgte artikler fra nr. 3:
Sådan går det med biogassen i Danmark - pdf 
Gasloven skal være enkel og effektiv - pdf

                                                                          

GASenergi nr. 2, maj 2017 

                                                                         


GASenergi nr. 1, februar 2017