Fagbladet GASenergi

Fra 2017 vil du kun modtage fire trykte udgaver af GASenergi med posten, mens de øvrige artikler og nyheder vil udkomme som  nyhedsbreve. Medlemmer af Dansk Gas Forening vil automatisk modtage nyhedsbreve og trykte udgaver af GASenergi. 

Hvis du ikke er medlem af Dansk Gas Forening og gerne vil modtage nyhedsbrevet, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet eller melde dig i foreningen.

Dansk Gas Forening udgiver fagbladet GASenergi. GASenergi bringer nyheder og artikler om udviklingen i gasbranchen, herunder udvinding, distribution, anvendelse og sikkerhed, samt formidler information fra bestyrelse til medlemmer. 

GASenergis læsere omfatter ledelse og ansatte i gasselskaber, forskningsinstitutter, tekniske forvaltninger, hos rådgivere, fjernvarme- og kraftvarmeværker, større industrielle gasforbrugere samt VVS-installatører, smede og gasmestre, der er beskæftiget med gas-installationer. Bladet udkom første gang i 1912 og hed dengang "Gasteknikeren".

GASenergi forside
GASenergi nr. 2, juni 2018


Læs bl.a.:

  • Anvendelse af Nordsøens VE-ressourcer.
  • Så meget mere gas kan vi producere i fremtiden.
  • Ny Gaslov: Sikkerhedsstyrelsen informerer.
  • Gastekniske Dage var igen en succes.

Hent hele GASenergi som pdf 
Læs GASenergi som e-magasin

Næste nummer af GASenergi udkommer  3. oktober 2018

Hent tidligere udgaver af GASenergi